London Bridge (Velká Británie - Londýn)

Přes řeku Temži, mezi Cannon Street Railway Bridge a Tower Bridge najdete London bridge, neboli Londýnský most, který si lidé často pletou právě s Tower Bridge. Ve své době, tedy v polovině 18. století byl jediným spojením obou břehů Temže v Londýně. Původní most byl postaven v těchto místech zhruba před dvěma tisíci let a byl dílem Římanů. Poté jej nahrazovalo postupně několik mostů, které ničily války nebo požáry. Dřevěné mosty byly postupně nahrazeny kamennými. Král Jan povolil ve 12. století dokonce na mostě postavit domy, obchody a v jeho středu stála i kaple. Postupně se počet obyvatel na mostě neustále zvětšoval.

London Bridge

Postupně se počet obyvatel na mostě neustále zvětšoval. Konstrukci středověkého mostu tvořilo devatenáct malých oblouků s padacím mostem a bránou na každém konci.

Na konci 18. století byl 600 let starý most nahrazen novým, ten byl dokončen v 90. letech 19. století. Současný most pochází ze 70. let 20. století a byl slavnostně otevřen Alžbětou II. 17. března 1973. Je dlouhý 283 m.