Základní informace o Velké Británii

Oficiální název země je Spojené království Velké Británie a Severního Irska, nebo také zkráceně Spojené království. Je to ostrovní stát na severozápadu Evropy. Země je omývána Atlantským oceánem (Severním mořem, Keltským mořem) a se zbytkem Evropy je spojena Eurotunelem. Hlavním městem je Londýn. Spojené království je konstituční monarchií (v níž vládne parlamentní demokracie), jež tvoří čtyři země: Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko. Hlavou státu je královna Alžběta II, která je zároveň hlavou i dalších států tzv. Commonwealthu (volné sdružení Velké Británie a jejích bývalých dominií a kolonií, např. Kanady, Austrálie, Nového Zélandu nebo Jamajky). Ke Spojenému království patří také několik ostrovů (Guernsey, Jersey, Alderney, Man). Parlament je tvořen Dolní poslaneckou sněmovnou (v čele předseda) a Horní sněmovnou, nebo také Sněmovnou Lordů (v čele lord kancléř).

Velká Británie

SLEVY NA CESTOVÁNÍ
Využívejte slevové kupóny na cestování. Zdarma!

Povrch země je velmi členitý, od anglických rovin a nížin po skalnatý Wales. Ve středním Walesu pramení Severn, což je druhá nejdelší řekla Británie. Ve Skotsku leží nejvyšší hora britských ostrovů Ben Nevis. Podnebí je zde mírné, oceánické s relativně malými výkyvy teplot, zato s vydatnými srážkami (Skotsko je nejdeštivějším místem Evropy). Lesy pokrývají deset procent země. Největším savcem žijícím na ostrově je jelen.

Nejdůležitějším odvětvím je výroba dopravních prostředků, automobilů a letadel (Birmingham, Manchester, Nottingham). Známá je také výroba textilních strojů, energetických zařízení a nově i výpočetní techniky. V zemědělství pracují asi jen 2% obyvatel. Spojené království bylo v 19. století nejsilnější velmocí, ale kvůli oběma světovým válkám a rozpadu koloniální říše byl její vliv značně oslaben. Dnes je až na pátém místě na světě. Je členem Rady bezpečnosti OSN, G8, je jedním ze zakládajících členů NATO, EU a jejích organizací.

Mapa země