Historie Korfu

V 8. Století před naším letopočtem byl ostrov osídlen Korynťany, pod jejichž vedením se rozvinul ve významnou námořní mocnost a zastiňoval dokonce i samotný Korynt. To však brzy začalo vyvolávat spory, které roku 644 př. n. l. vyústili v námořní bitvu. Ostrované zvítězili a Kurfu dál prosperovalo.

Korfu

SLEVY NA CESTOVÁNÍ
Využívejte slevové kupóny na cestování. Zdarma!

229 let př. n. l. získali moc nad ostrovem Římané. Jejich okupace však byla mírumilovná a Kurfu v jejich moci dál vzkvétalo. Po rozdělení Římské říše roku 398 připadl ostrov východní Byzantské říši. Ta však čelila neustálým nájezdům pirátů a barbarů a ostrov tak začal upadat. Od 11. století pak ostrov čelil nájezdům Normanů a po několikanásobném obsazení ostrova se roku 1214 dostalo Korfu pod nadvládu nového státu, jemuž velel Michael. Angelos II. Komnenom. Ten nechal na západním pobřeží vybudovat hrad Angelo Castro, který turisté obdivují dodnes. Následujícíh 200 let byl ostrov mnohokrát napaden a obléhán, což Korfu značně vyčerpalo. Místní obyvatelé pak začali sympatizovat s Benátskou republikou a roku 1386 k ní byli na vlastní žádost připojeni. Pod její nadvládou setrval ostrov 400 let. Byla to doba rozkvětu a rozvoje, o čemž svědčí i fakt, že z ostrova plynulo 25 % příjmů celé republiky.

Roku 1537 po desetidenním obléhání podlehl ostrov nájezdu Turků. Ty jej vyplenili a velkou část obyvatel odvedli do otroctví. Roku 1789 pak dochází k velkým změnám ve složení Evropy a Benátky spolu s ostrovem připadají do moci Francie. Ta zde však vládla pouhé dva roky, než byl ostrov opět obsazen tureckými a ruskými vojsky, která zde založili první novodobý řecký stát. Po dohodě však bylo Korfu i zbylé jónské ostrovy podstoupeno na sedm let zpět Francii.

Roku 1808 byla založena Iónská akademie a o šest let později bylo souostroví přiděleno Anglii. Za její nadvlády zažíval ostrov nebývalý kulturní a hospodářský rozkvět. Byla postavena síť silnic, vodovod a řada hospodářských budov. Na ostrově také tou dobou žil básník Dionýsos Solomos, jehož zhudebněná báseň Hymna míru je dodnes státní hymnou Řecka.

Součástí Řecka se Korfu stalo 21.5. 1864.

Tip! Víme, kde sehnat nejvýhodnější , letenky na Korfu i ubytování na Korfu.