Základní informace o Kamirosu

Kamiros je starověké město ležící na západě ostrova přibližně 35 km od města Rhodos. Obec kdysi patřila ke třem největším městům na ostrově, ale přibližně před dvěma tisíci lety byla zničena velkým zemětřesením. Trosky města byly dokonale pohřbeny a skryty před zraky zdejších obyvatel až do roku 1859, kdy zemědělci obdělávající místní půdu, narazili na několik artefaktů z pozůstalého města. Svůj nález oznámili a na místě pak započaly vykopávky, při nichž se odkryla většina města.

Kamiros

SLEVY NA CESTOVÁNÍ
Využívejte slevové kupóny na cestování. Zdarma!

To bylo ve své době rozděleno do tří zón. V dolní části se nacházel trh – agora – a k vidění je zde také půdorys menšího jónského a většího dórského chrámu. Odtud vedla někdejší hlavní ulice vzhůru obytnou čtvrtí. Sloupy obklopující místní domy jsou dnes opět z části vztyčené. Na samém vrcholu pak stála akropole s přes 200 m dlouhou sloupovou síní. Z ní se otvírá nádherný výhled na egejské moře a celé město pod akropolí. Za sloupovou síní tvořenou původně 152 dórskými sloupy uspořádanými ve dvou řadách, stál ještě chrám bohyně Athény. Z něho se však příliš nezachovalo.

V 6. stol. př. n. l. byla pod akropolí vybudována cisterna, která dokázala pojmout až 600 m3 vody. Dvěma výtoky pak napájela veřejné studny ve městě. Před více než dvěma tisíci lety mělo město Kamiras také vlastní vodovodní a kanalizační systém, který dnes na mnoha místech připomínají dosud zachovalé keramické trubky.
Město Kamiros bylo také sídlem slavných hrnčířů a výrobců keramiky. Jejich díla, která se do dnešní doby zachovala, si lze prohlédnout v muzeu ve městě Rhodos.

V roce 2008 zasáhl bohužel Kamiros rozsáhlý požár. Ten zničil většinu zdejší vegetace a částečně poškodil také samotné vykopávky.

Mapa města

Tip! Víme, kde sehnat nejvýhodnější , letenky do Kamirosu i ubytování v Kamirosu.