Základní informace o Vrchlabí

Historie města Vrchlabí sahá do období, kdy byly osidlovány Krkonoše, tedy zhruba na přelom 13. a 14. století. Původní název byl zřejmě Werchlab, Wrchlab, což souvisí s polohou na horním toku Labe. Zřejmě již v první polovině 13. století stávalo nedaleko Klášterské Lhoty tzv. vrchlabské proboštství s klášterem, který se nazýval Cela Panny Marie a byl pobočkou benediktinského kláštera v Opatovicích. Historie Vrchlabí je nedílně spjata s postavou Kryštofa Gendorfa z Gendorfu, což byl korutanský důlní odborník a člen královské rady. Ten se zasloužil o povýšení Vrchlabí na město a vytvořil z něj jedno z nejvýznamnějších center hutnictví železa, které se svého času stalo nejproduktivnější v celých Čechách. Spolu se železem se v této oblasti Krkonoš zpracovával i len, vzniká zde i tkalcovský cech a vyrábí se lněné látky i pro trhy do zahraničí. Na konci 17. století existovalo na Vrchlabsku více než 200 tkalců.

Vrchlabí

SLEVY NA CESTOVÁNÍ
Využívejte slevové kupóny na cestování. Zdarma!

Významnou součástí každodenního zdejšího života se stala činnost nejrůznějších spolků. Vrchlabí se může směle označit za rodiště zimních sportů ve střední Evropě. Průkopníkem a organizátorem zdejšího lyžařského sportu byl Guido Rotter starší, což byl továrník z Hořejšího Vrchlabí. Lyžařský sport se stal jednou z nejvýznamnějších součástí zdejšího života a aktivit.

Ve druhé světové válce bylo Vrchlabí velmi důležitým centrem, v němž se výroba zaměřila převážně na válečné produkty. Po válce zde došlo k radikální změně zdejších poměrů, protože po vystěhování německy mluvícího obyvatelstva, sem přišlo velké množství nových obyvatel, staré tradice pomalu zanikaly. Další ránu zasadil Vrchlabí a zdejšímu životu komunismus, zdejší věhlas a výroba začala upadat. Teprve až po Sametové revoluci se město stalo opět jednou z nejvýznamnějších turistických a sportovních křižovatek.

Každoročně se zde několikrát ročně konají trhy, sportovní události a další akce, na něž se sjíždí velké množství návštěvníků.

Mapa města

Tip! Víme, kde sehnat nejvýhodnější i ubytování ve Vrchlabí.