Základní informace o Velkých Losinách

Původně ves Velké Losiny založili v údolí říčky Losinky němečtí kolonisté ve 13. století. Ves patřila pod šumperské panství a je spojena s rodem Žerotínů. V roce 1562 Jan ze Žerotína přesídlil přímo na losinskou vodní tvrz a z poměrně nevýznamné vsi se stalo centrum celého panství. V této době byla nejvíce ovlivněna historická podoba celé obce, protože Jan začal s nákladnou přestavbou staré vodní tvrze, z níž vytvořil renesanční zámek s mlýnem, velkým hospodářským dvorem a pivovarem. V roce 1592 zde vznikl také první lázeňský dům a posléze papírna, která je v provozu dodnes a patří k jedněm z mála svého druhu v Evropě.

Velké Losiny

SLEVY NA CESTOVÁNÍ
Využívejte slevové kupóny na cestování. Zdarma!

Za Jana ze Žerotína vznikl v Losinách kostel sv. Jana Křtitele, který dodnes patří k jedněm z největších jednolodních kostelů na Moravě. Protože Žerotínové nebyli právě nejvlídnější ke svým poddaným, konalo se v Losinách několik vzpour. Byly ale potlačeny. Losiny však „proslavily“ čarodějnické procesy, které jsou dodnes připomínány nejen zdejší historií, ale i knihou Václava Kaplického a filmem Otakara Vávry. Čarodějnické procesy se v panství odehrávaly v letech 1678-1892 poté, co v sobotínském kostele žebračka zatajila hostii a chtěla ji dát krávě, aby lépe dojila. Začal masivní proces s čarodějnicemi, jehož se ujal inkvizitor Franz Boblig z Edelstadtu. V Losinách bylo upáleno na třicet nevinných lidí. Poté byly ukončeny.

Nový pán Jan Jáchym ze Žerotína se významně podílel na stavební činnosti v Losinách. Nechal postavit například barokní kapli sv. Kříže na severní straně farního kostela, velkolepou sýpku v blízkosti panského dvora. Největší jeho akcí však byla stavba velké francouzské zahrady na zámku. Do dnešní doby se však nedochovala.

Poté se Losiny dostaly do majetku Lichtensteinů, kteří provedli hospodářskou reorganizaci. Budovali především pily, nové lesní cesty a plávky. Na počátku 20. století se Losiny staly atraktivním turistickým a rekreačním místem, v jejich blízkosti vyvěrají sirné prameny. Vyrostlo zde velké množství prospěšných institucí a podniků. Tuto svoji funkci plnilo město i mezi válkami.

Po druhé světové válce začalo přibývat českých usedlíků a v Losinách došlo k odsunu německého obyvatelstva. Došlo také ke zrušení lázeňského provozu a přebudování lázní na rehabilitační ústav pro pacienty stižené obrnou. To byla pro Losiny velká rána. Dnes už jsou Losiny opět lázeňským městečkem, kde určitě stojí za to navštívit jak zámek, tak zdejší kostel či papírnu.

Mapa města

Tip! Víme, kde sehnat nejvýhodnější i ubytování ve Velkých Losinách.