Základní informace o České Kamenici

Město, které vzniklo zřejmě v 11. století v zalesněné krajině, má bohatou historii. Zřejmě se zde původně usídlili i Lužičtí Srbové, poté Němci a Češi. Smísilo se zde tedy toto obyvatelstvo i jejich tradice a zvyky. Z Kamenice pochází i jedna z nejstarších městských knih v Čechách, která je umělecky i historicky velmi cenná. V roce 1380 ji založil Jan III. z Michalovic a vedena byla až do roku 1516. Zajímavostí je, že za městem stávala i šibenice.

Česká Kamenice

SLEVY NA CESTOVÁNÍ
Využívejte slevové kupóny na cestování. Zdarma!

V 19. století se zde plně rozvinul průmysl a byla založena papírna v Horní Kamenici. Nejdůležitější místo však měl průmysl textilní. Po roce 1855 zde vzniklo několik tkalcoven a přádelen, továrna na pletené zboží, kožedělné závody, strojírna se slévárnou železa nebo továrna na nábytek. Prosperovalo ale i sedm rafinerií skla a obchod s tímto artiklem. Díky vzkvétajícímu průmyslu zde byla v roce 1869 otevřena železnice z Děčína do Varnsdorfu, na níž později navázala odbočka do Kamenického Šenova.

Ve druhé světové válce byla v nedalekém Rabštejnském údolí vybudována podzemní továrna pro brémský letecký koncern a později u ní vznikl koncentrační tábor. Ke konci války ještě kolem města Němci zřídili několik pracovních táborů. Po válce došlo k vysídlení německého obyvatelstva a počet obyvatel klesl o více než polovinu. Protože majetek německých obyvatel byl zkonfiskován, znárodněn, došlo později k uzavření továren, obchodů. Protože však po válce nedošlo k významnému průmyslovému rozvoji města, zachovalo si svůj starobylý ráz. Je zde vyhlášena městská památková zóna, kde vás určitě zaujme vnitřní město s úzkými uličkami a starými domy, dominanty dvou kostelů, zámek a městské domy. Pokud do Kamenice zavítáte, určitě se vypravte na náměstí. Za návštěvu stojí kostel sv. Jakuba Většího, jehož základy pochází ze 14. století. Na jeho nároží stojí 46 m vysoká čtyřhranná věž s ochozem, pocházející z 16. století. Kostel kdysi obklopoval hřbitov, dnes z něj zůstalo jen několik náhrobních desek, protože v roce 1643 byl stržen a místo něj vzniklo dnešní Jakubské náměstí.

Naproti kostelu můžete navštívit zdejší zámek, který pochází ze 16. století. V severní části města stojí barokní poutní kaple Narození Panny Marie, která je díky své nádherné sochařské a malířské výzdobě jednou z nejkrásnějších památek v širokém okolí. V okrajových částech města se dochovalo několik typických lidových roubených a hrázděných domů, které určitě stojí za povšimnutí.

Ke zdejším zajímavostem patří i 4,5 km dlouhá muzejní železnice, která vede do Kamenicekého Šenova.

Mapa města

Tip! Víme, kde sehnat nejvýhodnější i ubytování v České Kamenici.