Základní informace o Bruntále

Poprvé se o Bruntále zmiňuje tzv. Uničovská listina krále Přemysla Otakara I. z roku 1223, z níž vyplývá, že město bylo založeno v roce 1213. Důvodem jeho založení byla snaha Přemyslovců osídlit dosud neobydlenou část Jeseníků. Město zažívalo rozkvět, v 16. století se zde významně rozvíjely cechy, vznikl cech bruntálských tkalců, pekařský, krejčovský i řeznický. Konaly se zde jarmarky. V tomto století se změnila i tvář města, které bylo postupně přebudováno na renesanční. Této úpravy se dočkal i bruntálský zámek a farní kostel. Vzniklo Nisské náměstí, kde byl založen nový špitál. Na bruntálském zámku byla zřízena protestantská tiskárna, v níž byla vytištěna i slavná evangelická Postila opavského kněze Martina Fidelia Zámrského. Město však v této době stihl také velký požár a morové epidemie.

Bruntál

SLEVY NA CESTOVÁNÍ
Využívejte slevové kupóny na cestování. Zdarma!

Po bitvě na Bílé hoře došlo i tady ke konfiskaci majetku protestantů, násilné rekatolizaci a příchodu jezuitů. Nový rozmach město přineslo 18. a 19. století, kdy došlo k průmyslovému rozmachu. V Bruntále vznikla řada továren a stal se nejdůležitějším střediskem lnářského průmyslu v českém Slezsku. Byl také napojen na železniční trať Olomouc – Opava.

Po 2. světové válce došlo k výrazné změně tváře města dle socialistických představ. Přesto však si Bruntál zachoval mnohé ze své někdejší slávy, a pokud sem přijedete, určitě si nenechte ujít některé zdejší památky. Za návštěvu určitě stojí bruntálský zámek, který je nejen nejvýznamnější památkou města, ale i regionu. Vznikl ve druhé polovině 16. století a je postavený v renesančním slohu s arkádami. Později byly připojeny i barokní prvky. Zachovalo se zde cenné vybavení původních interiérů s bohatou obrazovou sbírkou, zbrojnicí a knihovnou. Dnes zde sídlí regionální muzeum a stal se místem, kde se konají různé společenské a kulturní akce. Za návštěvu stojí i zdejší kostely, například farní kostel Nanebevzetí panny Marie nebo kaple Archanděla Michaela. V zámeckém parku najdete několik plastik sousoší, kterými se zdejší zámek pyšní.

Mapa města

Tip! Víme, kde sehnat nejvýhodnější i ubytování v Bruntále.