Základní informace o Chomutově

Na úpatí Krušných hor leží Chomutov. Město, vzniklo na křižovatce starých obchodních cest, první zmínka o něm pochází z poloviny třináctého století. Už v 16. století se zde těžil kamenec a v prostoru těžby vzniklo unikátní Kamencové jezero, které se stalo významným lázeňským a rekreačním střediskem. Po druhé světové válce se zdejší výstavba rozrůstala, vznikaly jak podniky, tak nové bytové lokality a v 70. letech se Chomutov spojil se sousedním Jirkovem. Po roce 1989 se těžká průmyslová výroba kolem města utlumila a životní prostředí se zlepšilo. Důraz byl kladen na rekreační aktivity a turistický ruch. Rozvíjel se Podkrušnohorský zoopark a rekreační zóny v Bezručově údolí. Turisty sem lákají nejen historické památky, ale i široké rekreační možnosti ve městě samotném i jeho okolí.

Chomutov

SLEVY NA CESTOVÁNÍ
Využívejte slevové kupóny na cestování. Zdarma!

V roce 1992 bylo historické centrum Chomutova vyhlášeno městskou památkovou zónou, zachovává si typický středověký půdorys a do současnosti je zachována i původní pouliční síť. Můžete zde obdivovat i typické měšťanské domy s podloubím a zachovalými pozdně gotickými sklípkovými klenbami. Určitě stojí za návštěvu i jedna z nejcennějších památek města raně gotický kostel svaté Kateřiny, k němuž přiléhá historická radnice. Obdivovat můžete i bývalý jezuitský areál s budovami jezuitského gymnázia, kolejí.

Kromě historických památek je Chomutov a jeho okolí bohatý i na přírodní krásy. Hned za městskou zástavbou najdete přírodní park Bezručovo údolí, které představuje nejhlubší údolí Krušných hor. Za návštěvu stojí i Přírodní park Údolí Prunéřovského potoka, kde najdete hlavně zachovalé lesní porosty, a ze zříceniny hradu Hasištejn můžete pozorovat na protějším břehu nejroztodivnější geologické útvary.

Pokud se rádi kocháte výhledy, vydejte se na vrch Hradiště u Černovic, kde na desetimetrové desce najdete otisky třetihorních rostlin. Vzácné druhy rostlin i živočichů můžete obdivovat v přírodní památce Střezovská rokle, která je ukázkou silné erozivní činnosti vody. Další přírodní památkou, v níž je vybudována i naučná stezka, je tabulová hora Úhošť nad řekou Ohře. I tady se objevují roztodivné a vzácné druhy rostlin i živočichů. Vzácný nejzachovalejší porost smíšených lesů na jižních svazích východní části Krušných hor střeží Národní přírodní rezervace Jezerka. Zdejší místa rozhodně stojí za procházku.

Významnou rekreační oblastí je údolní nádrž Nechranice, území Běšického chocholu a Čachovického vrchu je chráněno jako přírodní rezervace, protože se zde vyskytují mnohé chráněné druhy teplomilných rostlin a živočichů. Zajímavostí a hojně navštěvovanou přírodní památkou je území pod obcí Měděněc, kde se nachází přírodní skalní útvar Sfingy s výhledem do Podkrušnohoří.

Mapa města

Tip! Víme, kde sehnat nejvýhodnější i ubytování v Chomutově.