Doprava na Slovensku

Nejdůležitějším dopravním uzlem je hlavní město. Nejdůležitější z hlediska vnitrostátní a mezinárodní dopravy je směr východ – západ. Na Slovensku je 3661 kilometrů dlouhá železniční síť a 38 515 kilometrů dlouhá silniční síť. Slovensko má z hlediska dopravy výhodnou geografickou polohu, leží ve středu Evropy a je tak křižovatkou evropských obchodních cest. Z druhé strany je země ale hodně hornatá a má nevyhovující vodní toky. Je zde 328 kilometrů dálnic. Silniční doprava je nejvíce využívanou dopravou na Slovensku. Železnice má důležité postavení především v nákladní přepravě. Tratě jsou zařazené do mezinárodních koridorů a vyhovují mezinárodním požadavkům.

Slovensko

SLEVY NA CESTOVÁNÍ
Využívejte slevové kupóny na cestování. Zdarma!

Vodní doprava se realizuje jen na Dunaji, které spojuje Severní a Černé moře, toto propojení vzniklo díky vybudování kanálu Dunaj – Mohan – Rýn. Mezinárodními přístavy jsou Bratislava, Komárno, Štúrovo. Velké letiště je v Bratislavě, Piešťanech, Žilině, Popradě, Košicích a v Sliači. Nejznámějšími provozovateli letišť jsou Slovenské aerolinie a.s. Hlavním a největším mezinárodním letištěm na Slovensku je Bratislavské letiště M. R. Štefánika (přepraví asi 2 miliony lidí ročně).

Co se týče veřejné dopravy na Slovensku, tak ta je hodně podobná dopravě v ČR. Slovensko má ale jenom dvě tramvajové tratě (jednu v Bratislavě a druhou v Košicích). Tramvajové tratě jsou doplněny trolejbusovou a autobusovou sítí. Ve větších městech je páteří městské hromadné dopravy zejména trolejbusová síť, v dalších městech pak síť autobusová.