Základní informace o Spišské Nové Vsi

Spišská Nová Ves je okresní město ležící na východním Slovensku. Nachází se v jižní části Hornádské kotliny, na obou březích řeky Hornád. V současné době zde žije kolem 38 000 obyvatel. Spišská Nová Ves je hospodářské, administrativní a kulturní centrum Spiše. Spišská Nová Ves vznikla jako obec už ve 12. století. Podle úzké a dlouhé zástavby dostala jméno Iglov. Ve 13. století kolonisté v její blízkosti založili obci Nová Ves. Roku 1778 se Nová Ves stala sídlem Provincie 16 spišských měst, navrácených z polského záboru. Za II. světové války a Slovenského národního povstání se Spišská Nová Ves stala jedním z center odporu na Spiši.

Spiššká Nová Ves

SLEVY NA CESTOVÁNÍ
Využívejte slevové kupóny na cestování. Zdarma!

Ve městě Spišská Nová Ves vás zaujme řada památek, jako například gotický farní kostel ze 14. století, který vyniká hlavně 87 metrů vysokou věží (údajně nejvyšší na Slovensku). V interiéru kostela se zachovala pozdně gotická kalvárie od mistra Pavla z Levoče (1520), gotické tabulové obrazy a relikviový kříž. Další významnou památkou ve městě Spišská Nová Ves je tzv. Malý kostel. Na rozlehlém náměstí najdeme početné měšťanské a řemeslnické domy s renesanční nebo barokní úpravou fasád. Významný je hlavně tzv. Provinčný Dom, bývalé sídlo Provincie 16 spišských měst. Jedná se o středověkou stavbu s bohatou rokokovou štukovou výzdobou na průčelí. Za zmínku stojí i klasicistní radnice, vystavěná v roce 1780.

Mapa města