Základní informace o Slovensku

Slovensko je všem Čechům velmi známé. Žije tu asi pět a půl milionu lidí a hlavní a největším městem je Bratislava. Země je na severu velmi hornatá a na jihu je zase mnoho nížin. Jednotlivé povrchové celky země patří do Panónské pánve (Záhorská nížina, Podunajská nížina, Východoslovenská nížina) a Karpat. Nejvyšším bodem v zemi je Gerlachovský štít (2654 m.n.m). Na území Slovenska je šest národních parků (Tatranský, Pieninský, Nízké Tatry, Slovenský ráj, Malá Fatra, Muránská planina) a deset chráněných krajinných oblastí (Velká Fatra, Slovenský kras, Východní Karpaty, Vihorlat, Malé Karpaty, Poľana, Štiavnické vrchy, Horná Orava, Ponitří, Kysuce). Slovensko je odvodňováno zejména přítoky Dunaje do Černého moře. Nejvyužívanější slovenskou řekou je Dunaj, nejdelší řekou je ale Váh. Na území země je devatenáct přehradních nádrží. Slovensko je neobyčejně bohaté na prameny minerálních vod.

Slovensko

SLEVY NA CESTOVÁNÍ
Využívejte slevové kupóny na cestování. Zdarma!

Největším hospodářským centrem v zemi je Pováží. Na Slovensku hraje tradičně velkou roli zemědělství, zaměstnává přes deset procent pracujících obyvatel. Průmysl zaměstnává asi šedesát procent pracujícího obyvatelstva. Nejdůležitějším průmyslovým centrem a dopravním uzlem je Bratislava, která je zároveň i centrem kulturního života, sídlem vysokých škol, vědeckých ústavů a centrálních institucí. Metropolí ve východní části země jsou Košice, ty jsou druhým největším slovenským městem.

Z turistického hlediska jsou na Slovensku nejlákavější vysoké hory, zejména Vysoké a Nízké Tatry (jedním z nejznámějších horských středisek je Štrbské pleso). Velmi oblíbené je také Slovenský kras, který se rozkládá na rozloze 2700 kilometrů čtverečních. Je zde na 1200 jeskyň všech různých velikostí, osobně se můžete podívat do dvanácti z nich. Na Slovensku se také nachází největší středověký hrad ve střední Evropě, Spišský hrad.

Mapa země