Clapham Junction (Malta)

Clapham Junction (česky přibližně Claphamská křižovatka) je jednou z více soustav dodnes záhadných, do tvrdé vápencové skály vyrytých stop na ostrovech Malta a Gozo; oblast, kde se nachází, se maltsky jmenuje Misrah Ghar, il-Kbir. Vznik těchto prehistorických stop, často nazývaných kolejnice a podobně, se nejčastěji datuje do bronzové doby (na Maltě přibližně 2000 až 1000 př. n. l.). Tyto stopy se nacházejí na více místech obou hlavních ostrovů Malty. Nevětší a nejzachovalejší naleziště se nachází na místě zvaném Clapham Junction na jižním pobřeží Malty poblíže útesů Dingli Cliffs; svému názvu vděčí údajně výroku jednoho anglického návštěvníka ostrova (archeologa Davida Trump), kterému připomínaly spletitý systém kolejnic na velkém londýnském nádraží Clapham Junction.

Malta

SLEVY NA CESTOVÁNÍ
Využívejte slevové kupóny na cestování. Zdarma!

Jedná se přitom o systém paralelně souběžných rýh nebo stop, vyrytých do tvrdého maltského vápence; vyryty jsou převážně do hloubky 50 centimetrů, rozchod činí 110 až 140 centimetrů i více. Rýhy se navzájem křižují nebo se spojují a rozcházejí, čímž skutečně silně připomínají systém kolejnic.

O významu těchto stop a o důvodu jejich vzniku existuje více hypotéz, z nichž dodnes žádná není s konečnou platností prokázaná. Nejčastěji jsou diskutovány tyto možnosti: rýhy pocházejí od saní, na kterých bylo přepravováno různé zboží, čímž po dlouhé době došlo k vyrytí těchto stop, jedná se o úmyslně vyryté kolejnice pro vozíky, ve kterých se též přepravovalo zboží, jedná se o zavodňovací systém.

Tip! Víme, kde sehnat nejvýhodnější zájezdy na Maltu, letenky na Maltu i ubytování na Maltě.