Základní informace o Vallettě

Když roku 1565 skončilo obléhání Malty osmanskými vojsky, mohl jeden z nejslavnějších velmistrů Řádu rytířů sv. Jana, Francouz Jean Parisot de la Valette, vybudovat nové město, které bude nedobytnou křesťanskou pevností Evropy a které se zároveň stane i pohodlným sídlem pro výkvět evropské aristokracie, jež své nejlepší syny poslala sloužit do Řádu johanitů. Dne 28. března 1566 byl položen základní kámen města, které od počátku vyrůstalo podle přesného plánu. Nejprve byly stavěny hradby kolem moře, oblévajícího tehdejší poloostrov Sciberras ze tří stran. Dílo Prancesca Laparelliho, jejž ke stavbě hradeb vyslal papež Pijus IV., přetrvalo až dodneška.

Valletta

SLEVY NA CESTOVÁNÍ
Využívejte slevové kupóny na cestování. Zdarma!

Město se sítí pravoúhlých ulic vyrůstalo souběžně a s opevněním jeho plán úzce souvisel – dlouhé ulice v ose poloostrova měly sloužit k přesunu vojska, kratší kolmé k případnému ústupu. Laparellimu pomáhali další stavitelé, např. jméno Malťana Gerolama Cassara je spojeno s desítkami budov a také i s prvním vallettským chrámem, zasvěcenám Panně Marii Vítězné (místo posledního odpočinku velmistra de la Valette, jenž se dokončení svého snu nedožil). Roku 1571 bylo formální sídlo Řádu přeloženo z Birgu do víceméně dostavěné a dobře opevněné Valletty.

Vyrůstali tzv. auberges, paláce jež si pro své příslušníky vybudovali jednotlivé jazykové sekce řádu „spolukatedrála“ (CoCathedral) sv. Jana, další chrámy, nemocnice i palác velmistra Řádu se zbrojnicí a výstavné domy církevních hodnostářů, členů Řádu i bohatších Malťanů. Rozvíjel se i Velký přístav (Grand Harbour) na valettské straně, na západní straně poloostrova pak přístav Marsamxett Všechny stavební místa ve Vallettě byla prodána roku 1610 a její rozšiřování tím skončilo. V dalších letech zvolna vyrůstalo předměstí Floriana.

Pro dnešní Malťany je Valletta pouze Il Belt (=Město) místo, kam chodí rádi nakupovat a kde pracují v úřadech a kancelářích. Večer se rychle vylidňuje a jen představení či koncert v divadle (Manoel Theatre) anebo dobrý film v komplexu kin v St. Lucia Street může přilákat více návštěvníků. Obyvatel Valletty bylo roku 1975 14 049 a o dvacet let později už jen 9 129.

Mapa města

Tip! Víme, kde sehnat nejvýhodnější , letenky do Valletty i ubytování v Vallettě.