Historie Maďarska

První obyvatelé Maďarska se na jeho dnešním území objevili podle archeologických nálezů už před půl milionem let. Oblíbená zřejmě byla hlavně severní část země. Později sem přišli Keltové a Římané či Ilyrové. Římané zde založili území, jež nazvali Panonia. Ve východní části Maďarska a severního Rumunska pak provincii Dacia. Založeno bylo Aquincum neboli dnešní Budapešť, vzniklo I množství dalších měst. Po Římanech zůstalo Maďarům vinařství a také některé kostely, které zde najdeme dodnes.

Maďarsko

SLEVY NA CESTOVÁNÍ
Využívejte slevové kupóny na cestování. Zdarma!

Úrodnou Panonskou pánev posléze začali po bitvě na Lešském poli obývat a obdělávat maďarské kmeny. Ve středověku zde pak vzniklo Uherské království, které zahrnovalo Panonskou nížinu, dnešní Slovensko, Podkarpatskou Rus, Slavonii, Vojvodinu, Banát a Sedmihradsko. V 17. století se Uhersko postupně stalo součástí Rakouska-Uherska. Na počátku 20. století vstoupilo do první světové války i Maďarsko a v roce 1918 dosáhlo nezávislosti na Habsburské monarchii.

Ve druhé světové válce stálo Maďarsko na straně Německa, přesto I zdejší velké množství Židů bylo transportováno do koncentračních táborů. Poté, co Budapešť „osvobodila“ Rudá armáda, zůstaly po ní zničené mosty přes Dunaj, vybombardované město a obrovské množství obětí. Poté se země stala součástí sovětského bloku. V polovině padesátých let sílil v Maďarsku odpor proti komunistům, který vyvrcholil v roce 1956, byl však potlačen. I přes některé revoluční pokusy zůstalo Maďarsko součástí východního bloku až do roku 1991.

Po pádu komunistů nastala v Maďarsku inflace, která rostla do obrovských rozměrů. V roce 1999 se země stala členem NATO a o pět let později vstoupila do EU. 1. ledna 2012 se název státu změnil z Maďarské republiky na Maďarsko.