Jazyk v Itálii

V zemi je úředním jazykem italština. Italština se řadí do indoevropských, románských jazyků. Podle odhadů mluví italštinou asi 55 milionů lidí přímo v zemi a dalších téměř 7 milionů mimo zemi. Něco mezi 120 a 150 miliony lidí používá italštinu jako druhý jazyk. V některých částech země se za úřední jazyk považuje i latina (Vatikán), francouzština, němčina nebo slovinština. Na většině území jsou vícejazyčné dopravní značky.

Itálie

SLEVY NA CESTOVÁNÍ
Využívejte slevové kupóny na cestování. Zdarma!

Jazyk vznikl postupným vývojem z hovorové latiny. První italské texty se datují do počátku 9. století. Formalizována byla poprvé ve 14. století díky práci Dante Alighieriho. Moderní italština je postavena na toskánském dialektu, ostatní dialekty jsou ovlivněny různými řečmi, podle dějin místa, kde se používají.

V Itálii se mluví velkým množstvím dialektů. Mezi velmi rozšířené dialekty patří například toskánský, sardinský, abruuzzský, soulský, umbrijský, lazijský, marchiganský, maliský atd. Kromě nich se dá hovořit o dialektech i v souvislosti s každým městem.

Pokud se vydáte do Itálie, raději se moc nespoléhejte, že se tam domluvíte bez problémů například anglicky. Sice velké množství slov vychází ze stejného základu jako anglická slova, ale kvůli jiné výslovnosti budete mít problém se dorozumět. Je tedy velmi vhodné si koupit nějakou konverzační příručku, kde si můžete nastudovat pravidla výslovnosti a nejzákladnější fráze.

Základní fráze


ano: si
ne: no
ahoj: ciao
děkuji: grazie
prosím: per favore
promiňte: scusi
velký: grande
malý: piccolo
dobře: bene
dobrý den: buon giorno
nashledanou: arrivederci
mluvíte anglicky: parla inglese?
nerozumím: non capisco
jmenuji se: mi chiamo