Historie Itálie

Itálie má jednu z nejdelších historií z Evropských zemí. Hlavní město Itálie, Řím, byl založen roku 753 př.n. l. bratry Romulem a Remem (podle legendy). Země byla pod nadvládou Etrusků až do roku 509 př. n. l., poté došlo k svržení vlády původním obyvatelstvem – Latiny. Řím se velmi brzy stal důležitým mocenským a obchodním centrem. Město mělo kontrolu nad celým Středozemním mořem. Římské impérium, které sahalo od Británie až po Egypt, dosáhlo vrcholu v 1. a 2. století n. l. Ve 3. Století zasáhla impérium ekonomická krize a roku 395 se říše rozpadla na dva velké celky – Západořímskou a Východořímskou, později nazývanou Byzantskou říši (Západořímská říše se rozpadla už roku 476 a Byzantská říše v roce 1453). V 8. a 9. století byla většina Itálie součástí Svaté říše římské. Rozkvět země byl ale pozastaven věčnými válkami. Itálie byla rozdělena na severní, střední a jižní část.

Itálie

SLEVY NA CESTOVÁNÍ
Využívejte slevové kupóny na cestování. Zdarma!

Politické sjednocení země nastalo až v polovině 19. století díky revolučnímu osvobozeneckému hnutí vedeném Giuseppem Garibaldim. V roce 1861 vznikla Itálie, jak jí známe dnes (ale jako království). Prvním králem byl Viktor Emmanuel II. Benátky se připojili v roce 1866 a Řím v roce 1970. Nezávislé zůstalo jen San Marino a Vatikán a tak je tomu dodnes. Země vstoupila do 1. světové války na straně dohody. V roce 1922 se moci chopil Mussoliny a pod jeho fašistickou vládou se Itálii podařilo rozšířit impérium. Ze začátku to opravdu vypadalo, že jeho vláda vyřeší veškeré italské problémy. Italský fašistický režim a Hitlerův toho měli mnoho společného a proto ve 2. světové válce stála země na straně Německa. Takzvaná „Osa Řím-Berlín“ spojila politický a válečný vývoj těchto dvou zemí.

Po svržení Mussoliniho a okupaci země Německem ztratilo království důvěru obyvatelstva a v roce 1946 byla vyhlášena republika. Nová ústava byla hotova už v roce 1948 a proběhly také první volby do parlamentu. Bylo definitivně rozhodnuto, že se země stane západní demokracií. Itálie vstoupila do NATO a dostala podporu Marshalových plánů na obnovení ekonomiky po válce. V roce 1957 byla Itálie jednou ze zemí, které uzavřeli Římskou smlouvu, která byla základem pro budoucí Evropskou unii. Už v 60. letech nastal ekonomický boom a Itálie se stala průmyslovou velmocí.