Jazyk v Rumunsku

Rumunština patří k románským jazykům a pravděpodobně je i nejstarším románským jazykem vůbec. Přežila všechny nadvlády, i latinu. Navíc Rumunsko leží poměrně daleko od ostatních románsky mluvících národů, takže jazyk zde je zachován téměř v původní podobě. Kromě Rumunska se rumunštinou mluví ještě v Bulharsku, Moldavsku, Maďarsku a Srbsku. I rumunský jazyk má některá mezinárodní slova, například frate (bratr), digital (prstní), ochi/ocular (oko/oční). Tato slova byla samozřejmě přejata z latiny, některá hned dvakrát, ale v Rumunsku byste jim nejspíše rozuměli.

Rumunsko

SLEVY NA CESTOVÁNÍ
Využívejte slevové kupóny na cestování. Zdarma!

Rumunština má i své dialekty, v zemi najdeme asi čtyři hlavní – Dakorumunština, kterou se mluví na sever od Dunaje (Ukrajina, Moldavsko), Makedorumunština (Řecko, Makedonie, Bulharsko, Srbsko, Albánie), Meglenorumunština (severní Řecko) a Istrorumunština (istrie, Chorvatsko).

Rumunštině rozhodně není jednoduché rozumět, angličtinu však využijete převážně pouze ve městech a turisticky navštěvovaných oblastech. Češtinu poté využijete v oblasti Banátu. Jinak však potřebujete slovník, bez něj se neobejdete.

Kromě mluveného jazyka vás některými svými znaky může překvapit i písmo psané, kterým je cyrilice. Některé slabiky se také vyslovují jinak, než jsme zvyklí – ce, ci se čte jako če, či, apod. Určitě, jak už jsme uvedli výše, je při cestách po Rumunsku vhodné mít s sebou alespoň slovník.