Historie Turecka

První zmínky o území, na kterém se dnes rozléhá Turecký stát, máme ze starověku. V tu dobu na tomto území totiž existovala Chetitská říše. Chetité ale nebyli jediným národem, který se tenkrát na území Turecka nacházel. Část Turecka pak byla osídlena Řeky. Řekové si ale tuto oblast dlouho neudrželi. Oblast se stala součástí římské říše a následně byzantské říše. První turecké obyvatelstvo začalo oblast Turecka osidlovat od 11. století.

Turecko

SLEVY NA CESTOVÁNÍ
Využívejte slevové kupóny na cestování. Zdarma!

Osmanská říše, která se na tomto území rozkládala po sedm století měla velký vliv na celý vývoj a dnešní podobu Turecka. První sultán Osmanské říše byl Osman I. Nastoupil na trůn roku 1299. Osmanská říše byla od počátku muslimským státem a tak již v této době započali útoky a vpády do Evropy, Asie i Afriky. Moc sultána byla v Osmanské říši neomezená. Konec Osmanské říše je datován roku 1923.

Od tohoto roku byla státním zřízením na území Turecka republika. Tamní republika byla založena Kemalem Atatürkem. Došlo k mnoha novým reformám, zákonům a nařízením, které změnili tamní podobu Turecka. V druhé polovině 20. století se ani Turecku nevyhnuly rozsáhlé problémy v ekonomickém i politickém sektoru. Dnes v Turecku žije velký počet Kurdů a ani dnešní vláda, stejně jako ty předešlé, nenalezla odpověď na tuto problematiku.

Obecně otázky tolerance a multikulturalizmu nejsou v Turecku dobře řešeny. Příkladem je genocida Arménů, ke které dodnes Turecko nepřiznává svůj podíl. Také nesnášenlivost vůči křesťanům je tu značná. Stále nevyřešená je také otázka severní části Kypru. Turecko až do dnešních dnů Kypr v podstatě okupuje.

Tip! Víme, kde sehnat nejvýhodnější zájezdy do Turecka, letenky do Turecka i ubytování v Turecku.