Základní informace o Francii

Francie je polo prezidentská republika nacházející se v západní Evropě. Patří k ní i několik zámořských území a ostrovy, které se nacházejí na jiných kontinentech a v Indickém, Tichém a Atlantském oceánu. Hlavním městem je Paříž. Zemi omývá Středozemní a Severní moře a Atlantský oceán. Francie je díky Lamanšskému kanálu spojena s Velkou Británií. Ve Francii naleznete jak velká pohoří (Alpy) tak i krásná slunečná pobřeží. Lesy tvoří téměř 30% území celé země, je druhou nejvíce zalesněnou zemí EU s největší mírou diverzifikace. Je zde 9 národních parků a 46 přírodních parků. Země je rozdělena do 27 správních oblastí a 5 zámořských regionů (ty se dále dělí do 101 dalších resortů, ty jsou rozděleny do 341 okresů, ty dále do 4051 kantonů a ty se dále dělí na 36 697 obcí.

Francie

SLEVY NA CESTOVÁNÍ
Využívejte slevové kupóny na cestování. Zdarma!

V průběhu posledních staletí byla země hlavní hnací silou kulturního, ekonomického, vojenského i politického vlivu v Evropě i ve světě. Během období kolonizaci byla Francie druhou největší říší, když spojíme její evropskou část s koloniemi v Americe, Asii a Africe.

Francie je největší západoevropská země. Patří také mezi země nejrozvinutější, má jedno z nejvyšších HDP v Evropě a v tomto ukazateli je také v první desítce na světě. Země je známá vysokou životní úrovní obyvatel, velmi dobrou úrovní vzdělání a také výbornou zdravotní péčí. Země má velké plochy úrodné půdy a je vedoucím producentem zemědělské výroby v Evropě. Francie je nejnavštěvovanější zemí na světě, každý rok sem přijede na 82 milionů zahraničních turistů.

Na druhé straně je Francie první i ve věcech týkajících se války – má třetí největší vojenský rozpočet, největší armádu v EU, vlastní třetí největší zásoby jaderních zbraní na světě. Země je jedním ze zakládajících členů OSN, patří mezi stálé členy Rady bezpečnosti OSN. Je členem G8, G20, NATO, OECD, WTO a všech institucí EU. V roce 2010 byla Francie, na základě studie univerzit Yale a Columbia, zařazena k zemím, které jsou nejvíce šetrné k životnímu prostředí (ze zemí G20).

Mapa země