Základní informace o Škripu

Na severu ostrova, jen několik kilometrů ve vnitrozemí, se nachází velmi cenné městečko Škrip. Bylo osídleno již dávno před příchodem Ilyrů, kteří zde před 3000 lety zanechali části hradeb, složených z obrovských kamenů a nazývaných pro svoji působivost kyklopské zdivo. Řadu památek zde zanechali také Římané. Z těch nejcennějších jmenujme římské mauzoleum, které vzniklo na konci 3. století a jsou zde pravděpodobně pochovány manželka a dcera císaře Diokleciána. Díky dobrému kameni proslulo město výrobou velkého množství antických sarkofágů, z nichž celou řadu můžete spatřit dodnes. Mimo to je ve městě i největší antický hřbitov na ostrově.

Škrip

SLEVY NA CESTOVÁNÍ
Využívejte slevové kupóny na cestování. Zdarma!

Krásnou památkou z období středověku je předrománský kostel sv. Ducha, vystavěný na přelomu 9. – 10. století. Odpočívají tu i členové mocného rodu Cerinićů, kteří si na sklonku 16. století vystavěli nad městem opevněný zámek s dodnes zachovalou velkou nárožní zdí. Ve stejné době byla na antickém mauzoleu vystavěna Radojkovićova věž, aby pomáhala chránit tehdy benátské město před tureckými nájezdy. Dnes se využívá jako muzeum, při jehož návštěvě se můžete seznámit s dějinami ostrova. Starobylost a bohatost historie dokresluje malebná místní dobová architektura.

Mapa města

Tip! Víme, kde sehnat nejvýhodnější , letenky do Škripu i ubytování ve Škripu.