Katedrála Notre Dame (Francie - Paříž)

Katedrála je jedním z nejvýznamnějších symbolů Paříže. Je považována za nejkrásnější ukázku středověkého stavitelství vůbec. Stavěla se téměř dvě století (1163-1345) a je postavena v gotickém stylu. Katedrála byla svědkem mnoho náboženských a politických událostí. Probíhaly zde korunovace králů, například Marie Stuartovny. Rehabilitaci zde došla Jana z Arku. Byl zde korunován za císaře Napoleon Bonaparte. V druhé polovině devatenáctého století zde proběhla rozsáhlá rekonstrukce.

Katedrála Notre Dame

SLEVY NA CESTOVÁNÍ
Využívejte slevové kupóny na cestování. Zdarma!

V jižním křídle katedrály je portál sv. Štěpána. Dalšími zajímavými portály jsou: Portál Panny Marie, Portál Posledního soudu a Portál sv. Anny. Jsou zde také přenádherné sochy (sv. Štěpán, sv. Marcel, Panna Marie s dítětem a další). V severní části se původně nacházel klášter, do kterého ústilo severní rameno příčné lodi, dodnes zachované s nádhernou gotickou růžicí a s bohatou skulpturální výzdobou. Uvnitř katedrály se také nachází vzácný soubor středověkých vitráží. Přístupné jsou obě věže a můžete si tak prohlédnout i sochy a chrliče nacházející se v horních částech kostela. Před katedrálou se můžete projít po náměstí Parvis, odkud se můžete dostat do Crypte Archélogigue (gallo-římské lázně, pozůstatky opevnění a základů několika středověkých domů, nejstarší sirotčinec).

Katedrála je otevřena denně od 10 do 17 hodin a vstup je zdarma.

Tip! Víme, kde sehnat nejvýhodnější zájezdy do Paříže, letenky do Paříže i ubytování v Paříži.