Základní informace o Gdaňsku

Přímořské a jedno z největších měst v Polsku – Gdaňsk – určitě stojí za to navštívit. Město se nachází u Baltského moře a spolu se Sopotou a Gdyní tvořilo konurbaci známou jako Trojměstí. Přestože je Gdaňsk spíše přístav, je vyhledávaným turistickým místem. Majestátní město dříve zastávalo klíčovou úlohu člena Hanzy. Z tohoto období zde najdete nádhernou architekturu Starého města a podívat byste se měli i na největší gotická cihlový kostel na světě.

Gdaňsk

SLEVY NA CESTOVÁNÍ
Využívejte slevové kupóny na cestování. Zdarma!

V současné době je Gdaňsk důležitým přístavem a také akademickým centrem. Navíc zde najdeme i mezinárodní letiště, což přispívá k turistickému ruchu a ekonomice. Když se do Gdaňsku přijdete podívat, čeká vás malebné místo s obilními sýpkami, loďmi, nákladními jeřáby a hotely na ostrovech uprostřed řeky Motlavy. Nádherné historické centrum vás navíc zřejmě úplně uchvátí. Nedaleko města můžete odpočívat na písečných plážích, jež lemují borovice.

Gdaňsk je charakteristický svou historií, která je spojena s tradicí svobodného hanzovního města, v němž se střetávala polská a německá kultura. Stal se jedním z hlavních přístavů Baltského moře a tím získal i úzké vazby se západní Evropou. Počátky města sahají do období středověku, v 10. století se nachází zmínka o tom, že jej navštívil pražský biskup Vojtěch na své misijní cestě. Od 14. století bylo město v držení řádu Německých rytířů a připojilo se k Hanzovní lize. Do ostatních evropských středisek se odsud dováželo obilí a dřevo.

Zlatý věk Gdaňsku trval do 16. století, v 18. století se stal součástí Pruska a v 19. století došlo k vlně germanizace. Po první světové válce bylo město svobodné, postupně i zde ale vzrůstal vliv nacismu. Nacisté posléze žádali větší kontrolu právě i nad Gdaňskem a z toho vytvořili záminku k zahájení druhé světové války, za níž bylo město dost poničeno.

Za komunismu se zde odehrálo několik stávek a nepokojů, byly násilně a krvavě potlačeny. V letech 1976 a 1980 založili dělníci z loděnic odborové hnutí Solidarita, které se stalo první legální opozicí proti komunistické vládě. V současné době je Gdaňsk malebným městem s čilým turistickým ruchem.

Mapa města