Základní informace o Čenstochové

Necelých sto kilometrů na severozápad od Krakova se nalézá duchovní centrum Polska - Čenstochová. Klášter založili v roce 1382 paulánští mniši, které sem povolal kníže Vladislav Opolčík. Ten také daroval klášteru tzv. Černou madonu, nejvýznamnější církevní ikonu v zemi. Podle legendy má nadpřirozené schopnosti, které prý v roce 1655 zabránili švédským vojskům v dobytí kláštera a donutili je po šesti týdnech obléhání k odchodu.

Čenstochová

SLEVY NA CESTOVÁNÍ
Využívejte slevové kupóny na cestování. Zdarma!


Majestátní komplex nabízí řadu velmi cenných památek. Tou největší je bazilika sv. Kříže a Narození Panny Marie. Její dnešní barokní vzhled pochází z let 1692-1728. Bazilika patří mezi nejkrásnější barokní kostely v Polsku. Dalšími krásnými prostory jsou refektář či Rytířský sál. Otevřena je klenotnice, zbrojnice či muzeum pojednávající o více než šestisetleté historii kláštera.

Mapa města

Tip! Víme, kde sehnat nejvýhodnější , letenky do Čenstochové i ubytování v Čenstochové.