Základní informace o Białystoku

Białystok se nachází se v severovýchodní části Polska, v Podleském vojvodství. V současnosti žije ve městě okolo 295 000 obyvatel. Białystok je hlavní a největší město Podleského vojvodství. Je to také důležité univerzitní město. Sídlo má ve městě mezinárodní akademická organizace Centrum informací a organizace výzkumu veřejných financí a daňového práva zemí střední a východní Evropy. Zajímavostí je, že se tu narodil Ludvík Lazar Zamenhof, tvůrce umělého jazyka esperanto. Během 150. výročí jeho narození se v Białystoku konal v červenci roku 2009 94. Světový esperantský kongres. Město leží u mezinárodní silniční trasy vedoucí do baltských zemí. Tato cesta bývá též nazývána jako Via Baltica. V Białystoku žije největší skupina pravoslavných křesťanů i vyznavačů islámu v Polsku. Město je i střediskem sdružení Tatarů.

Białystok

SLEVY NA CESTOVÁNÍ
Využívejte slevové kupóny na cestování. Zdarma!

Białystok se může pochlubit řadou krásných historických staveb, hlavně velkým množstvím různých kostelů. Mezi největší turistické zajímavosti města patří palác Branických, pravoslavný chrám sv. Mikuláše, kostel sv. Rocha, Dům podkoního (Dom Koniuszego) z roku 1771, palác Lubomirských, městské paláce továrníků z počátku 20. století, např. palác Chaima Nowika. Dále pak radnice a katedrální komplex Nanebevzetí Panny Marie, který je tvořen novogotickou katedrálou, pozdně renesančním kostelem, který je nejstarší zděnou stavbou ve městě, a barokní farou z roku 1761. Za nejkrásnější náměstí je považováno Tržní náměstí. Nejnavštěvovanější muzea jsou Historické muzeum, Muzeum sochaře Alfonse Karny a Skanzen Białystok.

Mapa města