Historie Moskvy

Historie Moskvy sahá hluboko do středověku. Písemné zmínky pochází z poloviny 12. století, kdy se město nacházelo na okraji rostovsko-suzdalského knížectví. Město bylo nazváno podle řeky Moskva a v počátcích byla místem, jehož charakter byl ryze obranný. Nacházela se však na průsečíku obchodních cest, takže se brzo stala významným obchodním centrem. Význam Moskvy rostl s panovníky, jedním z nejvýznamnějších panovníků byl Alexandr Něvský, který založil moskevskou větev rodu Rurikovců. Rurikovci soustředili svou moc do Moskvy, ačkoli zpočátku sídlili v Kyjevě.

Moskva

SLEVY NA CESTOVÁNÍ
Využívejte slevové kupóny na cestování. Zdarma!

Ve 14. století Moskva nabírala na významu, byla však vypleněna Tatary, ačkoli jinak byli poraženi. Později byl postaven Kreml, Blagovesčenský chrám, později kamenné stavby a přibývaly čtvrti. Moskva začala nabývat charakteru evropského města. V roce 1480 byl Ivan III. korunován vládcem Ruska a získal titul Ivan Veliký. Za jeho vlády vznikaly nejen četné paláce a stavby, ale byl rozšířen i moskevský stát. Na konci 16. století byla vypálena krymskými Tatary a většina města lehla popelem.

V 17. století se Moskva vzpamatovávala z ran předchozího století. Ovšem na konci se na trůn dostal Petr I. Veliký, který se zasloužil nejen o modernizaci města. Nechal postavit tehdy zdejší nejvyšší, 90 metrovou věž Suchareva, vedle ní pak vznikla akademie matematiky a navigace. Později však překvapil rozhodnutím, že své sídlo přestěhuje do Petrohradu, který měl podle něj oproti Moskvě řadu výhod. Původně hlavní město Ruska tak začalo pozvolna chátrat a tento stav ještě umocnilo stěhování obyvatelstva, četné požáry a mor.

Teprve na počátku 19. století se Moskva stává zase městem se 200 tisíci obyvateli. Když sem v roce 1812 vtrhl Napoleon, našel jen spálené a opuštěné město. Později se však Moskvou nese čilý ruch staveb a přestaveb budov, památníků, chrámů, ale i nových městských částí, hotelů a dalších budov. Počátky 20. století jsou neodmyslitelně spojeny s Vladimírem Iljičem Uljanovem neboli Leninem. Po válkách bylo Rusko zdeptané a pod vedením Lenina svrhlo svého cara Mikuláše II. Carství v Rusku skončilo Velkou říjnou socialistickou revolucí v roce 1917. Hlavním městem se stala znovu Moskva.

Moskva

Po Leninově smrti se moci chopil Stalin, který však nastolil teror. Místo historických památek se stavěly obrovské pomníky, sochy a široké dopravní komunikace. Ve druhé světové válce byl útok na Moskvu odvrácen, přesto však stála život miliony Rusů. Po válce decimovala nejen Moskvany Studená válka, tedy soupeření mezi Sovětským Svazem a Spojenými státy. Stavěly se betonové budovy a okázalé pomníky.

V roce 1985 se k moci dostal Michail Gorbačov, který usiloval o uzdravení socialistického systému. Spustil řadu reforem a jmenoval Borise Jelcina moskevským primátorem. Komunistický režim v Sovětském Svazu padl v roce 1990 a 8. 12. 1991 došlo k rozpadu SSSR. Dnes je Moskva sídlem současného prezidenta.

Tip! Víme, kde sehnat nejvýhodnější zájezdy do Moskvy, letenky do Moskvy i ubytování v Moskvě.