Doprava v Německu

Již staří Římané založili na území dnešního Německa první dlážděné silnice. První státní silnice pak byly postaveny v 18. století. Tisíce kilometrů dálnic, desetitisíce silnic protínají celou Spolkovou republiku. Dálnice jsou zde hojně využívány proto, že jsou bezplatné a dá se jimi velmi rychle projet buď celé Německo, nebo dostat se tam, kam potřebujete. Patří k nejvytíženějším v Evropě.

Německo

SLEVY NA CESTOVÁNÍ
Využívejte slevové kupóny na cestování. Zdarma!

Využívané jsou v Německu také železnice. Počet přepravovaných cestujících každoročně roste. Kromě vysokorychlostních vlaků jezdí ve Spolkové republice i mnoho menších regionálních železničních dopravců. Hojně využívaná jsou v Německu i letiště. To ve Frankfurtu nad Mohanem představuje nejdůležitější letiště společnosti Lufthansa a je třetím největším v Evropě co do počtu odbavovaných osob, kterých ročně odbaví na 52 milionů. Letiště najdeme i v Mnichově, Berlíně a dalších městech. Německo jich má celkem na 430 a má největší hustotu přistávacích a startovacích drah na světě.

V Německu je velmi důležitá námořní flotila, v přístavních městech kotví největší kontejnerové lodě světa. Mezi největší německé přístavy patří Hamburk Brémy, Lübeck. Rozvinutá je zde také říční plavba. Nejdůležitějšími splavnými řekami jsou Rýn, Mohan, Vezera a Labe.