IrskoIrsko

Kultura v Irsku

V Irsku je velké množství kulturních památek a to ze všech vývojových období země. Zajímavé jsou především prehistorické stavby, jako menhiry, dolmeny, oghamské kameny a megalitické hrobky. V zemi je velké množství křesťanských a protestantských kostelů a klášterů. Pro Irsko jsou charakteristické tzv. oratory, což jsou kamenné modlitebny poustevníků, jejich zdi byly neomítnuté a kameny jsou na sebe naskládané s neuvěřitelnou přesností. Z architektonických slohů převládá tzv. irská gotika, která se vytvořila z francouzské gotiky. Ve 12. století zde vrcholila éra románské architektury. Od 18. století se zde můžeme setkat také s klasicistní architekturou a od 19. století sem vstoupil styl viktoriánský.

Irsko

SLEVY NA CESTOVÁNÍ
Využívejte slevové kupóny na cestování. Zdarma!

Malířství začalo v zemi vynikat mezi 7. a 9. stoletím, kdy v klášterech začaly vznikat opisovačské dílny, zdejší zvláštní styl iluminací se stal vzorem pro mnohé evropské klášterní dílny. K nejkrásnějším a umělecky nejúchvanějším dílům evropské knižní iluminace patří evangeliář Book of Kells. Jedním z největších irských malířů 19. století byl impresionista J.B.Yeats. Dalšími známými irskými malíři jsou například Robert Carver, William Ashford, George Barret nebo Thomas Roberts.

Irští spisovatelé čerpali své náměty převážně z dávné minulosti. V klasické irštině psal například velký irský básník Aogain O´Rathaille. Mnozí světově známý spisovatelé, ač národností Irové, psali nebo stále píši převážně v angličtině (Jonathan Swift, William Cogrevea, George Farquahara, Oscar Wilde, James Joyce a spousta dalších).

Irsko

Irská hudba má tisíciletou tradici. Oblíbeným irským nástrojem je lyra, která je zobrazena ve státním znaku. Baladické písně byly šířeny bardy, kteří mezi sebou pořádali pěvecké soutěže, těch se směli účastnit pouze muži. Šířila se zde hudba lidová i klášterní. Do hudebních dějin Irska zasáhlo zejména 17. a 18. století. Tehdy v Irsku působil slavný harfenista Turlohgh O´Carolan, nebo William a John Nealovi, kteří sepsali největší zpěvník lidových písní země.

V 19. století se v hlavním městě začala rozvíjet také opera. V roce 1856 byla založena hudební akademie. K hudbě patří také tanec a ten irský výrazně ovlivnil americké country tance. Pro irský tanec je typické tančení do čtverce či do kroužku a do hudby se tleská nebo podupává.

Tip! Víme, kde sehnat nejvýhodnější zájezdy do Irska, letenky do Irska i ubytování v Irsku.