Historie Švédska

Země byla zřejmě osídlena dávno před počátkem našeho letopočtu. Nástěnné malby, kterých najdeme ve Švédsku hodně, především v provinciích Bohuslän nebo Jämtland, pocházejí až z devátého tisíciletí před naším letopočtem. Přesně vymezit počátky švédského národa je téměř nemožné, protože už Tacitus kolem roku 100 př. n. l. se zmiňuje o královstvích Svea Rike a Göta Rike. Z těch dob také s největší pravděpodobností pochází dnešní název Sverige.

Švédsko

SLEVY NA CESTOVÁNÍ
Využívejte slevové kupóny na cestování. Zdarma!

V 8. až 11. století obývali značnou část Evropy Vikingové. Švédští vikingové se zaměřili hlavně na východ, kde byli označováni jako Varjagové a dobyli Kyjev a Novgorod, dostali se až do Turecka. V 11. století se na švédském trůně střídali zástupci dvou rodů – Sverkerovců a Eriků, ve 12. století je vystřídala dynastie Folkungů.

V roce 1397 vznikla v Kalmaru Kalmarská unie. Nejvíce se o její jednotu zasloužila Markéta I. Dánská. Unie sjednotila Švédsko, Norsko a Dánsko, ale Švédům se příliš nelíbily častá dánská válečná tažení. V roce 1477 byla založena nejstarší švédská univerzita v Uppsalle. Jedním z nejznámějších švédských králů je Gustav I. Vasa, který vytvořil samostatný švédský stát. Od jeho nástupu v 16. století vládla až do konce století 17. dynastie Vasovců. Král Gustav Adolf, který vedl Švédy k četným úspěchům ve třicetileté válce. Padl u Lützenu v roce 1632. Po válce získalo Švédsko pobaltské státy, Pomořansko a další.

V 18. století se pokusil car Petr I. Veliký dobýt část Švédka, byl však drtivě poražen a začala Velká severní válka, která skončila v roce 1721. Napoleonské války Švédsko oslabily a země hledala vhodného panovníka, který by vynikal silou ducha. Našli jej ve francouzském maršálovi Jeanu Baptiste Bernadottovi, který se později stal králem Karlem XIV. Od té doby vládne ve Švédsku královský rod Bernadottů.

Švédsko se postupně stalo prosperující zemí se silným industriálním zastoupením. Země zůstala neutrální v obou válkách a posilovalo průmysl. V roce 1995 vstoupilo do Evropské unie, až dodnes si však zachovalo svou měnu a Švédové v referendu na euro nepřistoupili. V současné době vládne zemi král Karel XVI. Gustav a jeho následnicí je princezna Victoria Švédská.