Jazyk v Bosně a Hercegovině

Úředním jazykem je bosenština a srbochorvatština. Patří do podskupiny slovanských jazyků, konkrétně mezi jihoslovanské. Slovanské jazyky se řadí do velké skupiny indoevropských jazyků. Bosenština se od srbochorvatštiny liší jen málo, je odvozena z východohercegovinského nářečí, mluví jí kolem 2 milion lidí.

Bosna a Hercegovina

SLEVY NA CESTOVÁNÍ
Využívejte slevové kupóny na cestování. Zdarma!

Domluvíte se ji i u sousedících států. Malé menšiny obyvatel mluvící bosenštinou žijí v Turecku, západní Evropě a Severní Americe. Srbochorvatština se na území Bosny dostala při spojení se Srby a Chorvaty. K psaní využívají latinku jako u nás, Arabiku upravené arabské písmo, zvláštní druh cyrilice- bosenčice. Dříve využívali i hlaholici.

Bosenština i srbochorvatština je velmi podobná češtině a slovenštině, mnohým slovům jistě samy porozumíte.