Základní informace o Santa Barbaře

Santa Barbara je město v americkém státě Kalifornie. Podle sčítání obyvatel z roku 2000 má město 92 325 obyvatel. Santa Barbara je pokládána za hlavní město “Americké riviéry”. V jižní Kalifornii se v oblasti známé jako Americká riviéra rozkládá město Santa Barbara, na kterém je na první pohled patrné španělské dědictví. Jako jedno z mála amerických měst je starší než 200 let a oplývá jedinečnou koloniální atmosférou. Zdejší domky jsou postaveny v typickém santabarbarském slohu, který je napodobován po celých Spojených státech.

Santa Barbara

SLEVY NA CESTOVÁNÍ
Využívejte slevové kupóny na cestování. Zdarma!

Santa Barbara vznikla jako španělské posádkové město v roce 1782, o čtyři roky dříve než misie Santa Barbara Mission. V 19. století fungovala jako poklidné pueblo, kde žilo několik stovek rodin. Santa Barbara byla tehdy také centrem pro nedaleké dobytčí farmy. Z té doby se podařilo dokonce dochovat asi dvanáct domů z vepřovic. V roce 1822 zavlála nad Santa Barbarou mexická vlajka, později však definitivně připadla Američanům.

V roce 1925 postihlo město zničující zemětřesení. Centrum bylo poté přestavěno podle přísných pravidel středomořské architektury. V současnosti je tak unikátní svým jednotným architektonickým řešením. Je správním střediskem, kde žije početná komunita studentů navštěvujících University od California. Mladí lidé dodávají městu, kde žije okolo 90 tisíc obyvatel, neformální a uvolněný ráz.

Již více než 220 let svolává katolíky k modlitbě zvon kostela staré františkánské misie. Santa Barbara Mission byla nazývána „královnou misií“ a dodnes je nejnavštěvovanější misií v Kalifornii. Byla založena v roce 1786, v den svátku sv. Barbary. Tehdy to byla již desátá španělská misie zbudovaná v této zemi. Cílem františkánů bylo křtít indiány, učit je zemědělství a pokoře před bílými kolonizátory. Ruku v ruce s františkány postupovali také španělští vojáci, představující světskou moc. Jejich přístup k šíření křesťanství v Novém světě se však výrazně lišil. Vytlačovali řeholníky z jejich center a majetek rozprodávali přátelům guvernéra nebo jiným mocným lidem. Stejný osud se nevyhnul ani misii ve Svaté Barbaře, po několika peripetiích se ale vrátila do rukou františkánů.
Původně na místě dnešní stavby Santa Barbara Mission stával vepřovicový kostel, který však padl za oběť zemětřesení v roce 1812. Poté byla započata nynější stavba, která se dočkala dokončení v roce 1833. Dvojice věží a směsice římských, maurských a španělských architektonických prvků začala být později označována jako tzv. misijní sloh. Charakteristická pro něj byla také bílá barva, masivní zdi, malé okenní otvory, zaoblené štíty a několikapatrové zvonice. Hlavní fasádu navrhnul Padre Antonio Ripoll, obdivovatel římského architekta Vitruvia Pollia. Při stavbě kostela tak hodně čerpal z jeho myšlenek. V roce 1925 přišlo další zemětřesení, které společně s většinou města zničilo věže i fasádu kostela. Tyto části byly sice opraveny, ale nakonec muselo být v roce 1953 pozměněno podle originálního návrhu celé průčelí.

Úzký kostel se dnes pyšní neoklasicistním interiérem. Stěny a portály jsou ozdobeny mnoha detaily a napodobeninami mramorových sloupů. Retábl vyniká malovaným plátěným pozadím a dřevenými sochami. Boční kaple vedle oltáře je zasvěcena Nejsvětější svátosti. Budovy misie uzavírají nádhernou a udržovanou čtvercovou Rajskou zahradu, ve které se kdysi indiáni učili západním řemeslům. V okolních objektech se nacházely dílny a obytné prostory. Uprostřed zahrady stojí centrální kašna, nad kterou se tyčí palmy.

Santa Barbara Mission je jedinou kalifornskou misií, která od doby svého vzniku až dodnes nepřetržitě slouží ke svému účelu. Nyní si kostel pronajímá místní katolická farnost, která dvakrát týdně slouží mši pro věřící. V neděli dopoledne tak misie ožívá průvodem svátečně oblečených rodin. Misie je otevřena také turistické veřejnosti, navštívit zde můžete muzeum ilustrující život řeholních bratří a původních obyvatel. Podél muzejních síní probíhá arkádová chodba. V někdejších obytných prostorách si dnes návštěvníci mohou prohlédnout bohatou sbírku misijních artefaktů. V obnovené kuchyni je k vidění zase typické kuchyňské zařízení z počátku 19. století.

K dalším zajímavostem města patří například Museum of Art, které opatruje velmi hodnotnou sbírku regionálního umění. Vystaveny jsou zde asijské práce, americké umění, antická díla, grafické listy, kresby a fotografie. Santa Barbara ukrývá ještě Historical Museum, vystavující sbírky Historické společnosti. Ty jsou umístěny ve dvou dochovaných vepřovicových budovách. Mezi mnoha vystavenými artefakty si můžete prohlédnout o sochu mučednice sv. Barbary pocházející ze 4. století.

Na půdorysu původního městského divadla, které nechal v roce 1873 vystavět italský hudebník Jose Lober, vzniklo v roce 1924 divadlo nové nazývané Lobero Theater. V Santa Barbaře narazíte také na pevnost Presidio, která byla v roce 1782 postavena Španěly. Je poslední ze čtyř pevností, které vyrostly podél kalifornského pobřeží. Při prohlídce města se nezapomeňte zastavit ještě u soudní budovy County Courthouse, která byla vystavěna v roce 1929 jak jinak, než ve španělském koloniálním stylu. Je ozdobena tuniskými dlaždicemi a prvky z kovaného železa. Pokud vstoupíte dovnitř, ve shromažďovací síni se budete moci pokochat nástěnnými malbami od D. S. Groesbecka, na kterých jsou zachyceny dějiny Kalifornie. Ze zvonice se naskýtá krásný panoramatický výhled na město. Soudní budova dodnes slouží ke svému účelu.

Pokud se budete chtít oddávat nákupům nebo si vychutnávat místní speciality, navštivte barvité nákupní a restaurační centrum Paseo Nuevo, které na protější straně doplňuje ještě starší pasáž. Za městem se rovnoběžně s pobřežím táhne horské pásmo, často dosahující výšky 1200 metrů nad mořem, proto je oblast vyhledávaná také pěšími turisty. Ze Santa Barbary se nabízejí pohledy hlavně na vršky pohoří Santa Ynez, ale i na Pacifik lemovaný nekonečnými písčitými plážemi.

Mapa města

Tip! Víme, kde sehnat nejvýhodnější , letenky do Santa Barbary i ubytování v Santa Barbaře.