Historie Gibraltaru

Dějiny a první osídlení Gibraltaru sahá do starověku. Znali jej už v antice a pojmenovali jej Calpe, přičemž se jméno váže k jeskyním, které objevili mořeplavci pod Gibraltarským průlivem. Proplouvali jimi Féničané a Mykéňané. Sami Řekové a Římané považovali Gibraltar za jeden z Herkulových sloupů a báli se jej. V roce 711 dobyli Gibraltar Mauři a od jejich pojmenování je pak odvozen název Gibraltar. Maurové jej obývali více než 750 let. Část pevnosti, kterou za své vlády Maurové postavili, se dochovala dodnes a je z ní překrásný výhled.

Gibraltar

SLEVY NA CESTOVÁNÍ
Využívejte slevové kupóny na cestování. Zdarma!

V roce 1462 připadl Gibraltar v rámci reconquisty Španělům. Protože byl velmi důležitým strategickým bodem, obsadila jej poté v roce 1704 anglicko-holandská flotila a Gibraltar byl Utrechtskou dohodou přisouzen Britům. Španělé se však nevzdávali a znovu se pokusili Gibraltar získat zpět. To se jim ale nepovedlo a versailleský mír definitivně potvrdil právo Britů.

Za druhé světové války byl Gibraltar velmi důležitý, změnil se na vojenskou pevnost a námořní základnu, odsud Britové zásobovali Maltu a Severní Afriku. Zároveň ovládali vstup do Středozemního moře. Ani Gibraltar nebyl uchráněn náletů.

I po válce však byly vztahy mezi Gibraltarem a Španělskem, kde vládl Franco, napjaté a vyústily ve španělskou blokádu. V současné době je Gibraltar živ převážně z turistického ruchu, obchodu a finančních služeb.

Tip! Víme, kde sehnat nejvýhodnější , letenky do Gibraltaru i ubytování na Gibraltaru.