LucemburskoLucembursko

Základní informace o Lucembursku

Lucembursko je malý stát ležící v západní Evropě. Počítá se mezi tak zvané země Beneluxu. Jeho rozloha je pouhých 2 586 km² a žije v něm zhruba půl miliónu obyvatel. Politickým zřízením je Lucembursko konstituční monarchií, je to jediné velkovévodství na světě. Hlavou státu je tak velkovévoda, hlavní politickou osobností ale ministerský předseda. V zemi jsou tři oficiální jazyky, a to sice francouzština, němčina a lucemburština, považována za národní řeč. Ve světě je tento stát známý především díky svému hluboce propracovanému a kvalitnímu bankovnictví, což ho činí jedním z nejbohatších států světa z hlediska míry HDP na obyvatele.

Lucembursko

SLEVY NA CESTOVÁNÍ
Využívejte slevové kupóny na cestování. Zdarma!

Hlavní město Lucemburk je prakticky jediným větším městem v zemi. Co do něj turisty láká, jsou především mnohé historické stavby, které byly svědky nejedné důležité události. Nejkrásnější částí Lucemburku je určitě jeho staré město, jehož dominantou je Velkovévodský palác, sídlo lucemburského velkovévody. V jeho okolí najdeme malebné uličky, které nás okouzlí svým šarmem. Zajímavá je rovněž pevnost Thüngen, stojící ve čtvrti Kirchberg. Toto historické opevnění bylo v roce 1867 zbouráno, ale v devadesátých letech dvacátého století kompletně rekonstruováno. V její blízkosti se nachází muzeum moderního umění Mudam. Vůbec muzea jsou dalším lákadlem Lucemburku, najdeme jich zde poměrně velké množství. Kirchberg je kromě této pevnosti obchodní čtvrtí, v níž najdeme moderní budovy. Jinak se v Lucemburku nachází mnohé jiné krásné budovy a navíc nás zaujme jeho celková poloha, protože leží na lehce zvlněné krajině. Nejlepší pohled na všechny jeho krásy se nám naskytne z tak zvaného Chemin de la Corniche, z něhož si můžeme prohlédnout téměř celé město i okolní krajinu z vyvýšeného místa. V Lucemburku také najdeme důležitý orgán Evropské unie, a to sice Evropský soudní dvůr.

Mapa země